O nas

Powstanie Spółki

 

Spółka została powołana na podstawie Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Miasta Skarżysko - Kamienna, z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Skarżysko - Kamienna pod nazwą Miejskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.

 

Podstawowe informacje o Spółce

 

Przedmiotem działalności Spółki jest organizacja, budowa, zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz innych obiektów należących do Gminy Skarżysko – Kamienna, w celu umożliwienia jej zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy.

 

Zarząd

 

Robert Pajek – Prezes Zarządu

 

Marcin Ożóg - Przewodniczący

Wojciech Pawełczyk - Wiceprzewodniczący

Jadwiga Spurek - Członek

Anna Szymkowiak - Członek

 

Ogłoszenia i Komunikaty

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na: "Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023"

 

Pliki do pobrania:

Informację z otwarcia ofert 

Informację o wyborze oferty

 

Zapytanie_badanie_SF_2021-2022-2023

Załącznik nr 1_Formularz Oferty

Załącznik nr 2_Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 3_Wykaz wykonywanych usług

Załącznik nr 4_Klauzula informacyjna RODO

Zapraszamy do złożenia ofert na: „Wykonanie inwentaryzacji zieleni w obrębie obiektu pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19”.

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zalacznik_Nr_1_Formularz Oferty

Zalacznik_Nr_2_Oświadczenie_o_Poufności_docx

Zalacznik_Nr_3_Wykaz_Wykonywanych_Usług

Zalacznik_Nr_4_Klauzula_RODO

Zapytanie_ofertowe_inwentaryzacja_zieleni.pdf

Zapraszamy do złożenia ofert na: „Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19„

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Odpowiedzi_1_Inwentaryzacja_Budowlana

Zalacznik_Nr_1_Formularz Oferty

Zalacznik_Nr_2_Oświadczenie_o_Poufności_docx

Zalacznik_Nr_3_Wykaz_Wykonywanych_Usług

Zalacznik_Nr_4_Klauzula_RODO

Zaproszenie_Inwentaryzacja_Budowlana_Pływalni

Zapraszamy do złożenia ofert na: „Wykonanie koncepcji akustycznej przebudowy i modernizacji pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19 uwzględniającej różne etapy inwestycji". 

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_akustyka

Informacja_z_otwarcia_ofert_akustyka

 

Zaproszenie_Koncepcja_Akustyczna_Pływalni

Odpowiedzi_na_pytania

Załącznik_Nr_1_Formularz Oferty

Załącznik_Nr_2_Oświadczenie_o_Poufności

Załącznik_Nr_3_Wykaz_Wykonywanych_Usług

Załącznik_Nr_4_Klauzula_RODO

Zarząd Spółki Miejskie Inwestycje sp. z o.o., z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Legionów 122D/114, 26-110 Skarżysko-Kamienna jako spółka komunalna Gminy Skarżysko-Kamienna zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

 

Pliki do pobrania: PDF

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zadania "Usługa doradztwa prawnego w związku z planami finansowania i budowy

infrastruktury komunalnej w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadań własnych Gminy Skarżysko – Kamienna z udziałem własnej spółki komunalnej, która zrealizuje zaplanowane inwestycje"

 

Pliki do pobrania:
Zapytanie PDF
Załączniki: Formularz ofertowy DOC, Oświadczenie o poufności DOC, Wykaz wykonanych usług DOC.

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zadania "Dostawa i instalacja urządzeń teleinformatycznych" na rzecz Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. 

 

Pliki do pobrania: PDF • DOC

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zadania "Świadczenie usługi telekomunikacyjnej szerokopasmowego dostępu do sieci internet i dzierżawy wirtualnej centrali telefonicznej w technologii voip na rzecz spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. 

 

Pliki do pobrania: PDF • DOC

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach realizacji zadania pn. "Obsługa finansowo-księgowa i kadrowo - płacowa" na rzecz spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania: PDF • DOC

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach realizacji zadania pn. "Wykonanie prac remontowych w siedzibie Zamawiającego". na rzecz spółki Miejskie Inwestycje Sp.  o.o.

 

Pliki do pobrania: PDF • DOC

Kontakt

Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. 

ul. Legionów 122D lok 114 

26-110 Skarżysko – Kamienna 

Tel. +48 41 254 70 10

+48 41 254 70 11

e-mail: kontakt[@]miejskieinwestycje.pl

 

NIP: 663 187 93 35 

REGON: 384635123